Game Huyền Thoại Nữ Thần
imageqr
Đặc Sắc[Cẩm Nang] Giới Thiệu Hệ Thống Bang Hội

[Cẩm Nang] Giới Thiệu Hệ Thống Bang Hội

22/06

Giới Thiệu Hệ Thống Bang Hội

Cấp Bang Hội càng cao thì số lượng thành viên bang có thể tham gia càng nhiều. Chủ Nhân có thể nâng cấp Bang Hội bằng cách cống hiến cho Bang Hội mỗi ngày. 

Nhiệm Vụ Bang: Các nhiệm vụ Bang Hội được chia thành Chiến Viễn Chinh (Thứ 2-4-6); Chiến Áp Chế (Thứ 3-5-7) và Chiến Thảo Phạt (Chủ nhật).

Công Nghệ Bang Hội: Được chia thành Xây Dựng Bang Hội, Xây Dựng Suối Nóng, Cải Tạo Suối Nước Nóng, Xây Dựng Phụ Bản, Xây Dựng Kinh Doanh. Các Chủ Nhân có thể nâng cấp công nghệ Bang Hội thông qua cống hiến.

 

Xây Dựng Bang Hội: Nâng cấp Bang Hội và giới hạn cấp công nghệ Bang Hội.

Xây Dựng Suối Nóng: Thành viên Bang Hội tăng thưởng nhận được từ Suối Nước Nóng.

Xây Dựng Suối Nóng: Thành viên Bang Hội giảm thời gian ở trong Suối Nước Nóng.

Xây Dựng Phụ Bản: Thành viên Bang Hội tăng lượng Vàng nhận được khi quét Phụ Bản.

Xây Dựng Kinh Doanh: Thành viên Bang Hội Tăng số lượng Vàng mua được mỗi lần.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ