Game Huyền Thoại Nữ Thần
imageqr
Đặc Sắc[Cẩm Nang] Giới Thiệu Về Hệ Thống Tiệm Rèn

[Cẩm Nang] Giới Thiệu Về Hệ Thống Tiệm Rèn

22/06

Giới Thiệu Về Hệ Thống Tiệm Rèn

Hệ thống Tiệm Rèn được chia thành hệ thống Trùng Sinh, Ghép, Tách, Kế Thừa. 

Tính Năng Trùng Sinh: Chủ nhân có thể nhận lại 100 % tài nguyên Thần Nữ được trùng sinh bằng cách tiêu Ruby.

Tính Năng Ghép: Chủ Nhân có thể kết hợp các mảnh trang bị thành trang bị hoàn chỉnh thông qua tính năng ghép. Trang bị có tư chất càng cao thì mảnh trang bị yêu cầu cần càng nhiều.

Tính Năng Tách: Chủ Nhân có thể tách trang bị thông qua tính năng tách. Trang bị được tách sẽ trả lại 100% nguyên liệu cường hóa và đột phá, đồng thời trả lại 75% nguyên liệu giám định.

Tính Năng Kế Thừa: Thần Nữ có thể kế thừa cấp độ, đột phá, tinh luyện và kỹ năng của nhân vật đã chọn, đồng thời trả lại những viên ngọc đang được khảm và tất cả tài nguyên của nhân vật được thừa kế.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ